Garance rezervace, storno podmínky, místní poplatek

 • Rezervace jsou přijímány výhradně písemnou nebo elektronickou formou, tzn. e-mailem nebo s využitím on-line prostředků pro vytvoření rezervace.
 • Rezervace a garance ubytování je klientovi poskytnuta až v případě uhrazení zálohové faktury v plné výši objednané rezervace nebo po přijetí informace o platební kartě v případě příchodu na pobyt v období kratším než 5 dní.
 • Storno poplatky se vztahují na zrušení rezervace ze strany klienta, představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
  o při zrušení rezervace 14 dní a více před začátkem pobytu = 0% z ceny ubytování
  o při zrušení rezervace 13 až 8 dní před začátkem pobytu = 50% z ceny ubytování
  o při zrušení rezervace 7 až 0 dní před začátkem pobytu = 100% z ceny ubytování
 • V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo stornovat rezervaci, u které nedošlo k zaplacení proforma faktury v termínu splatnosti nebo byla-li rezervace garantována neplatnou platební kartou.
 • Na úhradu storno poplatků je ubytovatel oprávněn použít zaplacenou zálohu.
 • Zakoupené dárkové certifikáty jsou nevratné, nelze je stornovat a nelze za ně objednavateli vrátit peníze.
 • Za nevyužité dárkové certifikáty nelze vyplatit finanční hotovost ani jiné plnění.
 • Nevyužité dárkové certifikáty se po uplynutí jejich doby platnosti stávají neplatnými a celá jejich hodnota propadá ubytovateli.
 • V ceně ubytování není zahrnutý místní poplatek ve výši 30 Kč/1 osoba starší 18-ti let/1 noc.

Ubytování/odubytování

 • V den příchodu se mohou hosté ubytovat od 14.00 hod. V den odchodu musí být hosté odubytováni do 10.00 hod. Výjimky tvoří placený dřívější check-in a placený pozdější check-out a prodloužený check-out v případě disponibilní kapacity příslušného pokoje po odsouhlasení ze strany recepce. Hotel nezaručuje dřívější check-in a pozdější check-out.
 • V případě check-in v době od 00.00 hod. do 06.00 hod. musí být ubytování uhrazeno i za den předcházející den příchodu

Děti a přistýlky

 • Děti ve věku 0-2,99 let mohou využít dětskou postýlku za poplatek 300 Kč/1 noc.
 • Ubytování dětí využívajících společnou postel s rodiči je zpoplatněno sumou ve výši 950 Kč/1 noc.
 • Ubytování dětí využívajících přistýlku je zpoplatněno sumou ve výši 950 Kč/1 noc.
 • Ubytování dospělých osob využívajících přistýlku je zpoplatněno sumou 1 500 Kč/1 noc.
 • Na 1 pokoj může být poskytnuta vždy jen jedna dětská postýlka.

Odpovědnost za škodu

 • Každý host je povinen nahradit způsobenou škodu na majetku Hotelu. Rezervací pobytu se host zavazuje uhradit veškerou škodu, kterou Hotelu případně způsobí.

Reklamace a mimosoudní Řešení sporu
Host je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Informace o mimosoudním řešení sporů - Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.