GRANDHOTEL TATRA
Věrnostní program

1. OBECNĚ O VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

Věrnostní program Tatra VIP Club (dále: Věrnostní program) je zamýšlen, aby odměnil věrnost hostů Grandhotelu Tatra provozovaného společností SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o., odštěpný závod zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26295 sídlo: Jaktáře 1475, Uh. Hradiště, Mařatice, IČ: 05627265 (dále v textu: Synot). Synot je zároveň majitelem Věrnostního programu. Členové Věrnostního programu jsou povinni postupovat odpovědně a dodržovat tato Pravidla.

Cílem Věrnostního programu je umožnit jeho členům využívání výhod uvedených dále v textu. Každý člen Věrnostního programu svým přidružením se Věrnostnímu programu prohlašuje, že si přečetl a rozumí předpisům těchto Pravidel, a že s nimi plně souhlasí.

Nedostupnost žádaných výhod nedává členovi Programu právo na snížení ceny za ubytování.

2. DEFINICE VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Program: věrnostní program, který Synot organizuje pod názvem Tatra VIP Club. Všechna autorská práva v tomto programu patří výlučně společnosti Synot.

Pobyt: období mezi příjezdem (přihlášením) a odjezdem (odhlášením) z hotelu. V závislosti na počtu uskutečněných nocí v průběhu kalendářního roku člen získává nárok na různé stupně členství, tj. výhody v souladu s podmínkami těchto Pravidel, přičemž dvě noci během pobytu představují minimální počet nocí potřebných pro získání výhod, spolu s povinnou rezervací pobytu přes webovou stránku www.grandhoteltatra.cz před příjezdem.

Klient: osoba, která splňuje podmínky pro vstup do Věrnostního programu, ale která ještě nepřistoupila nebo která ještě nepřijala podmínky Pravidel Věrnostního programu.

Člen Věrnostního programu: osoba, která se připojila do Věrnostního programu a která získává právo na výhody Věrnostního programu v souladu se stupněm členství dle podmínek těchto Pravidel. Detailní popis výhod dle stupně členství a podmínky pro jejich získání jsou uvedeny na internetové stránce: www.grandhoteltatra.cz.

Stupně členství "Tatra VIP Club":

Stupeň členství "Active": stupeň členství, který člen získává za pobyty v trvání 8 a více nocí, jako člen věrnostního programu v kalendářním roce. Zahrnuje výhody "Insider" ve formě výrobků a služeb v souladu s platným seznamem výhod.

Stupeň členství "Traveler": stupeň, který člen získává za pobyty v trvání 15 nebo více nocí, jako člen věrnostního programu v kalendářním roce. Zahrnuje výhody "Traveler" ve formě výrobků a služeb v souladu s platným seznamem výhod.

Stupeň členství "Elite": stupeň, který člen získává za pobyty v trvání 20 nebo více nocí, jako člen věrnostního programu v kalendářním roce. Zahrnuje výhody "Elite" ve formě výrobků a služeb v souladu s platným seznamem výhod.

Tatra VIP Club karta: karta, kterou člen získává jako potvrzení členského statusu, na jejímž základě získává výhody dle stupně členství, kterého dosáhl. Členská karta není přenosná na jiné osoby.

3. ÚČEL PROGRAMU

Účelem programu je odměnit pravidelné hosty Grandhotelu Tatra. Do Věrnostního programu se nezapočítají přenocování v následujících případech:

a)     Za pobyty rezervované prostřednictvím tour operátora nebo prostřednictvím online cestovních kanceláří.

b)    Za rezervace provedené kupóny/vouchery.

c)     Za svatební bankety.

d)    Za rezervace provedené za účelem firemní akce.

4. PODMÍNKY A VÝHODY

Členství ve Věrnostním programu je umožněno všem fyzickým osobám starším 18 let. Členství v Programu je zdarma. Osoby se mohou začlenit do Věrnostního programu provedením rezervace prostřednictvím internetové stránky www.grandhoteltatra.cz.

Pro dosažení níže popsaných stupňů členství musí člen splnit podmínky uvedené níže pro každý stupeň členství v průběhu jednoho roku.

Podmínky pro dosažení nebo udržení v závislosti na stupních programu jsou následující:

 "Active" členství

Člen, který pobýval v hotelu alespoň 8 nocí během jednoho roku

+ 10% sleva v restauraci à la carte

+ 10% sleva na wellness procedury

+ Exkluzivní nabídky pouze pro členy

+ Láhev Perlíto při příjezdu na pokoji

+ dřívější check-in (dle dostupnosti) nebo pozdější check-out (dle dostupnosti)

 

"Traveler" členství

Člen, který pobýval v hotelu alespoň 15 nocí během jednoho roku

+ Všechny výhody člena Active

+ 5% sleva z ubytování (mimo balíčky a speciální akce)

+ Ovocná mísa při příjezdu na pokoji

+ Priorita na čekacím seznamu (dle dostupnosti)

+ Možnost rezervovat si svůj oblíbený pokoj (dle dostupnosti)

 

"Elite" členství

Člen, který pobýval v hotelu alespoň 20 nocí během jednoho roku

+ Všechny výhody člena Traveler

+ 10% sleva z ubytování (mimo balíčky a speciální akce)

+ Balíček vybraných pralinek na přivítanou

+ Bezplatný VIP vstup k zakoupenému základnímu vstupu do Vodního světa

Přenocování je možné připsat pouze na účet člena, který se osobně ubytoval v hotelu. Abyste využili své výhody, musíte rezervovat svůj pobyt na internetové stránce www.grandhoteltatra.cz.

Ve všech uvedených případech má člen k dispozici období v trvání jednoho roku ke splnění uvedených podmínek pro příslušný stupeň členství. Pokud člen během roku splní podmínky pro příslušný stupeň členství, bude mu přidělen následující stupeň členství 48 hodin po odhlášení z pobytu, který mu umožnil splnění podmínek. Pokud jste například členem na stupni Tatra VIP Club Active, bude vám přidělen stupeň Tatra VIP Club Traveler.

Na konci roku, pokud v průběhu roku nebude splněna ani jedna z těchto podmínek, bude člen vrácen na předchozí stupeň členství. Pokud jste například členem na stupni Tatra VIP Club Elite, budete vráceni na stupeň Tatra VIP Club Traveler.

Pobyty rezervované přes tour operátora nebo cestovní agentury, u kterých se platba nepřičítá přímo na účet hotelu, se nezapočítávají do získání nároku na výhody Věrnostního programu. Portály pro rezervace, na nichž se platba provádí přímo na účet operátora portálu, se také považují za cestovní agentury. Stejná pravidla se vztahují na kupóny/vouchery, které si člen koupil. Dále se nezapočítávají pobyty za služby, které hotel fakturuje třetím stranám, jako jsou pojišťovny a společnosti pro zdravotní pojištění. Nezapočítávají se pobyty uskutečněné na základě výherním kupónů/voucherů.

Pokud nebude v období dvou let zaznamenána žádná aktivita, nemá člen dále právo na využívání výhod programu. V takovém případě bude dosavadní získaný status zrušen.

Existují tři úrovně členství: Active, Traveler a Elite. Konkrétní úroveň členství se váže na vaši aktivitu "nocování" během každého roku.

Začněte se sbíráním nocování tak, abyste získali úroveň členství s více výhodami. Nocování se mohou sbírat pouze přímými rezervacemi online na internetové stránce www.grandhoteltatra.cz.

U každé rezervace provedené přes internetový rezervační systém Grandhotel Tatra garantujeme nejnižší cenu. Pobytová taxa není zahrnuta v ceně.

5. REZERVACE

Z vaší platební karty bude účtována celková cena rezervace z důvodu potvrzení vaší rezervace.

Kreditní karta slouží také jako garance pro případné další služby čerpané v hotelu.

Pro rezervaci je nutná kreditní karta. Přijímáme platební karty Eurocard/MasterCard nebo Visa.

Vaše osobní údaje a údaje na vaší kreditní kartě jsou plně chráněny. Převod dat je prováděn prostřednictvím zabezpečeného serveru.

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Abyste viděli současný stav účtu a rezervací, je vám k dispozici uživatelský účet na internetové stránce www.grandhoteltatra.cz. Po přihlášení do svého uživatelského účtu můžete upravovat své osobní údaje, prohlédnout si historii rezervací, po splnění podmínek pro dosažení členství sledovat exkluzivní nabídky pouze pro členy Tatra VIP Clubu.

7. JAK ZÍSKAT TATRA VIP CLUB VĚRNOSTNÍ KARTU?

Po splnění podmínek (minimální počet přenocovaní) budete zařazeni do programu Tatra VIP Club. Během vašeho pobytu získáte plastovou věrnostní kartu s číslem, kterou jako člen můžete používat pro všechny budoucí rezervace a využití služeb v hotelu. 

Karta je časově omezená na 2 roky. Pokud není karta aktivní v posledních 2 letech, nemá člen dále právo na využívání výhod programu. V takovém případě bude dosavadní získaný status zrušen.

V případě ztráty nebo krádeže karty je možné ji bezplatně vyměnit pouze jednou. Každá další výměna karty je zpoplatněnou částkou 250 Kč.

8. DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Pro získání slev a výhod musíte uskutečnit přímou rezervaci nejméně na 2 noci!

9. ÚČINNOST VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Věrnostní program nabývá účinnosti dne 01.06.2021.

10. UKONČENÍ ČLENSTVÍ V PROGRAMU TATRA VIP CLUB

Ukončit členství a zrušit Tatra VIP Club věrnostní kartu lze pouze písemně nebo emailem. Pokud nevzniknou pochybnosti o identitě žadatele, bude členství ukončeno do jednoho měsíce od doručení žádosti.

Členství zaniká automaticky také ukončením provozování Věrnostního programu, o čemž bude Synot veřejnost a své členy informovat na svých webových stránkách a/nebo pomocí jiných vhodných komunikačních prostředků. K automatickému ukončení členství dojde rovněž v případě, že (i) věrnostní karta nebude zákazníkem používána déle jak 2 roky (výmaz bude proveden v roce následujícím), nebo (ii) podle právních předpisů nebude možné další trvání členství, nebo (iii) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zjistí-li Synot, že člen podstatným způsobem porušuje tyto Pravidla věrnostního programu, například zneužívá své členství, je Synot oprávněn jeho členství s okamžitou účinností zrušit, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo Synot uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.

Synot je také oprávněno zrušit kartu Tatra VIP Club/Uživatelský účet/členství, pokud došlo ke zneužití karty Tatra VIP Club /Uživatelského účtu/členství třetí stranou a/nebo pokud byla zjištěna duplicita karty Tatra VIP Club/Uživatelského účtu/členství.

Dojde-li k ukončení členství z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, zanikají všechny výhody ke dni ukončení členství.

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzhledem k tomu, že člen registrovaný do věrnostního programu Tatra VIP Club je spotřebitelem, Synot informuje, že pokud by vznikl mezi Synotem a zákazníkem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti smírně, má tento člen vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d - 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel - člen může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Velké Karlovice, 15. března 2021

SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o., odštěpný závod