Aktivity v okolí

Výlety ve Velkých Karlovicích

Karlovské muzeum

leží ve středu Velkých Karlovic. Jedná se o bývalý kupecký dům z 19. století, je památkově chráněný. Zde můžete nahlédnout do života lidí, kteří žijí v malebné krajině Vala
šska.
Karlovské muzeum se nachází od Grandhotelu Tatra 731m.

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel je celý dřevěný a je nazýván perlou Valašska. Na výstavbě kostela pracovali místní tesaři a řezbáři – amatéři. Kostel je stavěn v lidovém baroku a má půdorys rovnoramenného kříže.
Karlovský kostel se nachází od Grandhotelu Tatra 849m.

Rozhledna Miloňová

Nově vystavěná dřevěná rozhledna s krásným výhledem na Javorníky a Velké Karlovice leží v údolí Miloňov (846 m.n.m.).
Rozhledna se nachází od Grandhotelu Tatra 7,3 – 11 km, jedna z hezkých cest vede z údolí Miloňov –  z hlavní silnice odbočte do Miloňova a po 1,2 km se dejte doprava po lesní cestě Škaredica, po klikatých 3 km se ukáže odbočka k rozhledně Miloňová a po 1 km jste na místě.
Druhá možná cesta vede z údolí Léskové – z hlavní silnice odbočte k 
hotelu Galik, cesta vede nad sjezdovkou hotelu Galik, po necelých 3 km se vám ukáže odbočka k rozhledně Miloňová. Je možné jet na kole nebo pěšky.

Karlovské jezero

Vzniklo pravděpodobně sesuvem půdy okolo 16. nebo 17. století. Neobklopuje ho jen nejasný původ, ale jeho tajuplná atmosféra je obestřena legendami a pověstmi. O Karlovském jezeru napsal Karel Jaromír Erben pohádku.
Karlovské jezero je od Grandhotelu Tatra vzdálené 3,5 km v údolí Jezerném.